In deze e-mail: het meest actuele nieuws en best practices online versie
Ubr
UPdate Inclusief Rijk december 2018
 
 
De nieuwste berichten, kennis en inzichten inzake de banenafspraak bij de Rijksoverheid leest u in deze laatste UPdate Inclusief Rijk van dit jaar. Team Inclusief wenst u alvast fijne feestdagen en een voorspoedig 2019!
 
Nieuws
 
Start rijksbrede instroom hoger opgeleide arbeidsparticipanten
Programmamanager Monique van Wulften  
Afgelopen oktober is het programma Rijksbrede Instroom Hoger opgeleide Arbeidsparticipanten (RIHA) van start gegaan. In een periode van 2 jaar worden voor ongeveer 150 hoger opgeleiden (HBO en WO afgerond) met een arbeidsbeperking extra werkplekken gerealiseerd. Wat houdt het programma precies in? Monique van Wulften, programmamanager van RIHA, legt het graag uit.
Lees meer
 
 
Brochure Privacy versus transparantie helemaal actueel
Veel werkgevers willen hun inspanningen op het gebied van inclusiviteit meten en inzichtelijk maken. Bijvoorbeeld omdat:
• ze deze informatie willen opnemen in een MVO- of duurzaamheidsrapportage
• ze moeten voldoen aan een social-returnverplichting of
• inzicht willen krijgen in de invulling van de banenafspraak.

Het is belangrijk dat u hierbij rekening houdt met de privacywetgeving.
Lees de brochure privacy versus transparantie
 
 
Wijziging in voorwaarde aanvraag LKV
Vanaf 1 januari 2019 wijzigt een van de voorwaarden om een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel (LKV) aan te vragen. De termijn kalendermaand verandert dan in de termijnmaand. Hierdoor kunnen meer doelgroepverklaringen LKV worden toegewezen. P-direkt zorgt er als salarisadministrateur van de Rijksoverheid voor dat het loonkostenvoordeel met de Belastingdienst verrekend wordt. Hiervoor is het wel nodig dat bij een aanstelling van een participant wordt aangevinkt dat de persoon tot deze doelgroep behoort.
Lees meer over de wijziging
 
 
Positie mensen met een beperking verbeteren (VN-verdrag Handicap)
Sinds 14 juli 2016 geldt het VN-verdrag Handicap. Het doel van dit verdrag is dat de positie van mensen met een beperking verbetert. De Rijksoverheid zet zich hiervoor in. Bijvoorbeeld door te voorkomen dat scholen of werkgevers mensen met een beperking uitsluiten.
Lees meer
 
 
Contourenbrief vereenvoudiging banenafspraak
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) stelt onder meer een drastische vereenvoudiging voor van de quotumregeling bij de uitvoering van de banenafspraak. Eén die:
  • werkgevers meer perspectief biedt om banen te creëren
  • werkgevers voor elke baan die ze realiseren beloont
  • de administratieve lasten voor werkgevers en de uitvoering vermindert
Meer informatie kunt u vinden op de website van VSO-Werkgevers. Er is ook een Kamerbrief over de uitwerking van andere onderwerpen uit het Brede Offensief.
Contourenbrief
 
 
Stage en LKV
tweede kamer  
Juli jl. zijn er aan de Tweede Kamer vragen gesteld over 'het niet toekennen van loonkostenvoordeel na stage. Het UWV heeft hiervoor een handige factsheet gemaakt.
Lees meer
 
Roelien weet raad
 
Zo maar iemand opzoeken in doelgroepregister, het gesprek aangaan over het functioneren van een arbeidsparticipant en meer..
 
Roelien Kappert van Team Inclusief bij EC O&P geeft antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt. Dit keer antwoord op vragen als: mag u zonder medeweten van medewerkers opzoeken of ze een vermelding hebben in het doelgroepregister? En hoe gaat u het gesprek aan met een arbeidsparticipant over het functioneren en faciliteringsbehoefte?
Lees meer
Actueel en compleet: de meest gestelde vragen over invulling banenafspraak
 
Wijzigingen per 1 januari 2019
 
wettelijk minimumloon per 1 januari 2019
 
 
Officiële berichten over de Banenafspraak
Officiële berichten over de Banenafspraak, gepubliceerd in oktober en november 2018:
- Aanbiedingsbrief 2e nota van wijziging wetsvoorstel quotumheffing
- Beantwoording Kamervragen over onzekerheid gehandicapte werknemers
- Nota naar aanleiding van Verslag bij wetsvoorstel quotumheffing
- Beantwoording Kamervragen over artikel 2.82 van de Aanbestedingswet
- Kamerbrief budgetten gebundelde uitkering 2018 en 2019
- Vaststellen bijstandsbudgetten 2019
- Kamerbrief reactie motie banenafspraak
- Reactie staatssecretaris Van Ark over de banenafspraak en de overheid
- Beantwoording Kamervragen over onzekerheid gehandicapte werknemers
- Aanbiedingsbrief onderzoek werking en effectiviteit loonkostensubsidie en loondispensatie
- Eenvoudiger aan het werk met een arbeidsbeperking
 
 
Meer weten? Kijk op onze website over de dienstverlening van EC O&P.
Dienstverlening EC O&P
Aanmelden voor UPdate Inclusief Rijk
 
 
Wat vindt u van onze nieuwsbrief? 
 
 
 
Colofon
Via deze UPdate Inclusief Rijk van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P) houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt deze nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. Uw persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. In onze Privacy melding leest u hier meer over. Wilt u de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Meldt u zich dan hier af. De nieuwsbrief wordt ontwikkeld door het Team Inclusief van EC O&P en verschijnt eens in de drie maanden.