In deze e-mail: best practices en nieuws online versie
Ubr
UPdate Inclusief Rijk                    Juli 2018
 
 
De instroom en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking is in de komende jaren een van de speerpunten binnen de Rijksoverheid. EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak. Via de nieuwsbrief delen wij graag de laatste ontwikkelingen, nieuws en best practices. 
 
Best practices
 
EZK, LNV en Staatsbosbeheer maken werk van Participatiewet
 
EZK, LNV en Staatbosbeheer werken samen om mensen met een arbeidsbeperking en een achterstand tot de arbeidsmarkt aan een baan te helpen. En met resultaat: er gaan acht mensen in het kader van de Participatiewet aan het werk bij Staatsbosbeheer. De overeenkomst werd getekend op vrijdag 9 maart jl.
Lees meer
 
Werken aan een stukje kwaliteit in de machinekamer van de IND
 
De IND in Zwolle biedt jonge mensen met een arbeidsbeperking de mogelijkheid om volop deel te nemen aan het arbeidsproces. Marjolein Westra is één van de drijvende krachten achter deze mooie ontwikkeling en vertelt ons graag hoe ze het heeft aangepakt.

Lees meer
 
'Betrokkenheid en creativiteit.' Proeftuin Social Return On Investment bij de Auditdienst Rijk
 
Op 1 januari 2018 is voor het Rijk het nieuwe Social Return On Investment-beleid (SROI) in werking getreden. Deze aanpak biedt meer ruimte voor maatwerk. Er is al een aantal succesvolle proeftuinen opgestart, onder meer door Vanberkel Professionals. Zij werken samen met de Auditdienst Rijk (ADR) en bieden mensen met autisme de mogelijkheid zich te ontwikkelen op het gebied van data en ICT.
Lees meer
 
'Iedereen brengt iets mee.' Rijkswaterstaat maakt ruimte voor de banenafspraak
 
Rijkswaterstaat heeft het afgelopen jaar meer dan honderd arbeidsplaatsen gecreëerd voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit doen ze onder andere door jobcarving.

Lees meer
 
Inclusieve werving op werkenvoornederland.nl (inclusief twee mooie praktijkverhalen)
 
De Rijksoverheid gelooft dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving waar respect, samenwerking en aandacht voor individuele kwaliteit en (talent)ontwikkelmogelijkheden voorop staan. Ook op de site werkenvoornederland.nl. wordt invulling gegeven aan deze doelstelling. Onderdeel van het inclusief werkgeverschap is dat geïnteresseerde kandidaten die geregistreerd staan in het doelgroepregister zich kunnen aanmelden bij de postbus van Team Inclusief. Nieuw op de pagina zijn twee stukken over best practices, van het ministerie van I&W en van het ministerie van VWS.
 
Nieuws
 
Ondersteuning medewerkers met arbeidsbeperking een stuk sneller en eenvoudiger
 
Tot voor kort was het een behoorlijk arbeidsintensieve klus: de aanvraag van ICT-middelen voor medewerkers met een arbeidsbeperking. Bovendien sloot de apparatuur lang niet altijd aan op bestaande systemen. Maar voor de klanten van SSC-ICT is het proces nu een stuk overzichtelijker en eenvoudiger geworden.
Lees meer
 
'Mensen zijn blij dat we alles schoon en fris maken.' Levendige Prokkelunch bij BZK
 
De toetsenbordreinigers en etageassistenten zijn niet meer weg te denken bij BZK. Vriendelijke mensen met een arbeidsbeperking die zich dagelijks volop inzetten om onze werkomgeving schoner en prettiger te maken. Wie zijn ze?
Lees meer
 
Geleidelijnen, Ferry Mingele en spraaksoftware: BeleidsProkkel bij BZK
 
De eerste week van juni is de Nationale Prokkelweek. Een prokkel is een prikkelende ontmoeting tussen mensen met en mensen zonder licht verstandelijke beperking. Op donderdag 7 juni hield het ministerie van BZK een BeleidsProkkel: mensen met een licht verstandelijke beperking ontmoetten beleidsmedewerkers en gingen met hen in gesprek over BZK-beleid.
Lees meer
 
Programma 'Onbeperkt meedoen' naar Kamer 
 
Het kabinet wil dat mensen met een beperking op alle niveaus betrokken worden bij het opstellen van plannen om Nederland toegankelijker te maken. Daartoe heeft het vorige maand het programma ‘Onbeperkt meedoen’ naar de Kamer gestuurd. Het kabinet trekt in het programma samen op met ervaringdeskundigen, gemeenten, bedrijven, brancheorganisaties en de Alliantie van samenwerkende organisaties van mensen met een beperking of chronische ziekte. Meer informatie over de inhoud van het programma vind je op Rijksoverheid.nl. 

Lees meer
 
Kabinet: meer tijd voor overheidswerkgevers om te voldoen aan Banenafspraak
 
Het kabinet heeft besloten overheidswerkgevers meer tijd te geven om het aantal banen, dat is vastgelegd bij de Banenafspraak, alsnog te halen voordat de quotumheffing daadwerkelijk wordt opgelegd. De al eerder aangekondigde wetswijziging is nu officieel. Eveneens geregeld is dat, indien nodig, ook marktwerkgevers in aanmerking komen voor jaar uitstel.
Lees meer
 
Roelien weet raad
 
Proefplaatsingen, re-integratieverantwoordelijkheid, opschorting van de ‘t+2’ regeling en meer
 
In de rubriek ‘Roelien weet raad’ geeft Roelien Kappert van Team Inclusief van EC O&P antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt. In deze tweede editie onder meer aandacht voor proefplaatsingen.
Lees meer
 
Kennis en expertise
 
Overzichtelijk, compleet en actueel: Q&A invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013
 
Deze Q&A, een product van Team Inclusief van EC O&P, is een verzameling van de binnen het Rijk meest gestelde vragen, en de antwoorden daarop, met betrekking tot de invulling van de banenafspraak Sociaal Akkoord 2013: overzichtelijk, compleet en actueel. 

Je vindt de Q&A op de website van het Kennispunt instroom en behoud medewerkers met een arbeidsbeperking
 
Toolbox Inclusief: antwoorden op vragen van werkgevers
 
De Toolbox Inclusief geeft met veel links naar relevante informatie, antwoord op vragen van werkgevers die streven naar inclusief werkgeverschap en nu de focus hebben op de realisatie van de quotumwet. Lees verder hoe je communicatie inzet, draagvlak vergroot, je administratie en subsidies regelt, drempels verlaagt en begeleiding op de werkvloer inricht.
 
Trainingen Inclusief
x
x
Ook in 2018 biedt Team Inclusief weer trainingen in het kader van instroom en behoud van medewerkres met een arbeidsbeperking aan. De trainingen zijn voor leidinggevenden en werkbegeleiders. Daarnaast is er een nieuwe training voor medewerkers met een arbeidsbeperking.
Trainingsdagen leidinggevenden: 13 september, 25 oktober, 6 december 2018. Trainingsdagen werkbegeleiders: 6 september, 18 oktober, 29 november 2018. Voor HR-adviseurs geven we in company-trainingen.
Lees meer
Jonggehandicapten duurzaam aan het werk: het UWV brengt verslag uit
UWV heeft subsidie beschikbaar gesteld aan Regioplan Beleidsonderzoek en organisatieadviesbureau Hiemstra & De Vries voor een project met als doel duurzame arbeidsparticipatie van jonggehandicapten te bevorderen. Dit rapport doet verslag van het eerste deel van het project, namelijk een onderzoek waarin de factoren in beeld zijn gebracht die bijdragen aan werkbehoud en werkhervatting na eerdere werkervaring van jonggehandicapten.
Lees meer
 
Wettelijk Minimum Loon m.i.v. 1 juli 2018
Met ingang van 1 juli 2018 is het Wettelijk Minimum Loon aangepast. Vanaf die datum gaan voor medewerkers van 22 jaar en ouder met een volledig dienstverband de volgende bedragen gelden:
  • 1594,20 per maand
  • 367,90 per week
  • 73,58 per dag
 
 
Colofon
UPdate Inclusief Rijk is de nieuwsbrief van Team Inclusief van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P). In deze nieuwsbrief ligt de focus op de instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking (banenafspraak). U ontvangt deze nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. Uw persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. In onze Privacy melding leest u hier meer over. Wilt u de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Meldt u zich dan hier af. De nieuwsbrief wordt in samenwerking met Team Inclusief ontwikkeld door het Team Communicatie van EC O&P en verschijnt vier keer per jaar.