In deze e-mail: nieuws en best practices rondom de banenafspraak online versie
Ubr

UPdate Inclusief Rijk

Editie 2017 #06
30 november 2017
Beste collega,
De instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking is in de komende jaren een van de speerpunten binnen de rijksoverheid. EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak. We delen graag nieuws en best practices. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor collega’s en werkgevers bij de rijksoverheid.
 
UIT DE PRAKTIJK
 
Een nieuwe fase met nieuwe kansen
 
Er zijn veel nieuwe ontwikkelingen omtrent de banenafspraak:
  • De quotumregeling gaat vanaf 1 januari 2018 in;
  • De activering van de quotumregeling, waarover de staatssecretaris van SZW en mede namens de minister van BZK een brief heeft gestuurd;
  • Een plan van aanpak dat door de gezamenlijke overheidssectoren wordt geschreven;
  • Een breed onderzoek naar onder andere de knelpunten binnen de banenafspraak dat is aangekondigd door het ICOP.
Emilie Schreuder, middenmanager van het ministerie van BZK, licht toe wat dit betekent voor het Rijk en geeft haar visie hierop. 
Lees meer
 
Samenwerking om sociale impact te creëren: weg met die schotten!
 
Sinds 2011 is Social Return opgenomen in de contracten met leveranciers. Social Return is één van de strategische sporen om medewerkers uit de doelgroep banenafspraak te plaatsen en te behouden. In samenwerking met Inkoop wordt gekeken hoe de sociale impact zo goed mogelijk kan worden gecreërd. Susanne van den Oudenhoven (ministerie van BZK), Esther Rijken en Fons Buurman (ministerie van I&W) vertellen.
Lees meer
 
Succesvolle plaatsingen bij ministerie van VWS
 
In samenwerking met EC O&P Team Inclusief zijn bij de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel en de directie Wetgeving en Juridische Zaken van het ministerie van VWS een aantal medewerkers met een arbeidsbeperking succesvol geplaatst. Een succes dat mede te danken is aan een goede samenwerking en een andere manier van werven.
Lees meer
 
Binnenwerk: professionele begeleiding bij P-Direkt
 
Binnenwerk richt zich op de collectieve instroom en behoud van mensen met een arbeidsbeperking. Mede dankzij de professionele begeleiding door jobcoaches zijn bij P-Direkt eind vorig jaar 45 medewerkers gestart en is de uitval verwaarloosbaar klein.
Lees meer
 
NIEUWS
 
Veelgestelde vragen
> invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 (november)
 
Heeft u vragen over eventuele consequenties van de medewerker bijvoorbeeld:
• Wat wijzigt er ten aanzien van de WAJONG per 1 januari 2018;
• Wat houdt de activering van de quotumregeling in;
• Wat betekent dit quotumpercentage voor u als werkgever;
 
Neem dan een kijkje in veelgestelde vragen. Dit passen we continu aan naar de laatste veranderingen en wet- en regelgeving. Lees op het voorblad wat er sinds juni 2017 is gewijzigd.
Lees meer
 
Charterbijeenkomst 'Meten is Weten': het resultaat
 
Op 5 oktober vond de netwerkbijeenkomst voor de ondertekenaars van het Charter Diversiteit plaats. Hier werd antwoord gegeven op de vraag hoe een bedrijf de resultaten van diversiteitsbeleid kan meten en monitoren. Organisatie was door Diversiteit in Bedrijf en werd gehost door het ministerie van EZ met medewerking van PostNL en PwC.
Lees meer
 
Inclusie op de werkvloer: directe collega’s van kwetsbare medewerkers aan het woord
 
Enspiratie en Instituut Gak lieten video’s maken, waarin de directe collega’s van mensen met een arbeidsbeperking aan het woord komen. In zes weken tijd is er elke maandag een aflevering verschenen.

De afleveringen:
  1. Ik zie 1 arm hij zegt geef me de kans!
  2. Een blije lach elke dag!
  3. Ze houden bij mij ook nergens rekening mee!
  4. Hij doet of ie al jaren aan het boenen is!
  5. Gewoon doen, gewoon doen!
  6. Probeer het, maak er iets moois van!
Bekijk de video's
 
Autisme geen beperking, maar kwaliteit bij politie-eenheid Den Haag
 
Sinds maart 2017 zijn er vier autistische camerabeeldspecialisten werkzaam bij de politie-eenheid Den Haag. Door hun autisme kunnen zij zich lang op een scherm concentreren en hebben ze in grote politieonderzoeken al een aantal ‘subjecten’ gespot en bewijs gevonden.
Bekijk het filmpje
 
Ik werk bij Defensie
 
In dit filmpje worden twee medewerkers met een arbeidsbeperking gevolgd die werken op de legerbasis in Oirschot. Het ministerie van Defensie laat hierbij zien hoe zij concreet invulling geven aan de Participatiewet
Bekijk het filmpje
 
Lancering social return proeftuinen
 
Op 14 november 2017 werd onder grote belangstelling het startschot voor twaalf social returnproeftuinen gegeven. Met deze proeftuinen gaan tenminste veertig kandidaten met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk.
Bekijk hier het fotoverslag
 
Wij zijn de Haeghe Groep
 
Op 14 november 2017 is de tentoonstelling 'Wij zijn de Haeghe Groep' officeel geopend. De tentoonstelling bestaat uit twaalf levensgrote foto's van medewerkers van het sociaal werkbedrijf Haeghe Groep van de gemeente Den Haag. De tentoonstelling blijft nog tot eind december hangen in de hal van de Turfmarkt 147 in Den Haag.
 
TRAININGEN
Training leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking
Deze training is voor leidinggevenden die een medewerker met een arbeidsbeperking willen aannemen of al hebben aangenomen. U wordt hierbij goed voorbereid op en geïnformeerd over (de diversiteit van) de doelgroep en de specifieke aspecten die hand in hand gaan met het leidingeven hiervan. Voor zowel incompany als individuele aanmeldingen kunt u zich aanmelden via de postbus Team Inclusief.
Training begeleiden van medewerkers met een arbeidsbeperking
Deze training is voor collega’s en begeleiders die een medewerker met een arbeidsbeperking op de werkvloer begeleiden. Inhoudelijk wordt er onder andere aandacht besteed aan de rol van werkplekbegeleider, de competenties, de diversiteit van arbeidsbeperkingen en de do’s. Daarnaast wordt ingegaan op gespreksvaardigheden, gericht op communicatie met deze doelgroep en de specifieke aspecten die daarmee hand in hand gaan. Voor zowel incompany als individuele aanmeldingen kunt u zich aanmelden via de postbus Team Inclusief.
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de doelgroep van de Participatiewet. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Vind hier meer informatie over de Participatiewet.
 
EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak en verzorgt de kennisfunctie rondom de instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze nieuwsbrief is een uitgave van EC O&P Team Inclusief en is bedoeld voor collega’s en werkgevers bij de rijksoverheid. Meld u hier aan voor de UPdate Inclusief Rijk.
 
 
Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Contactinformatie
070-7000523
www.ubrijk.nl/ecoenp
contactecop@rijksoverheid.nl
E-mail opties
Uw gegevens
Colofon
U ontvangt deze e-mail als relatie van de rijksoverheid, omdat u klant van ons bent of in het verleden heeft aangegeven onze informatie per e-mail te willen ontvangen. U kunt te allen tijde uw gegevens bijwerken. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.