In deze e-mail: het meest actuele nieuws en best practices online versie
Ubr
UPdate Inclusief Rijk oktober 2018
 
 
De nieuwste best practises, kennis en inzichten inzake de banenafspraak bij de rijksoverheid leest u in deze UPdate Inclusief Rijk.
 
Best practices
 
Voor elke beperking een oplossing
 
‘Vanaf het moment dat ik hier binnen ben gekomen, voel ik mij helemaal op mijn plek’, aldus Cynthia van der Winden die recent is komen werken bij Rijkswaterstaat. Cynthia is een Wajonger, en is via de participatiewet binnengekomen.
Lees meer
 
Inclusieve werving via werkenvoornederland.nl
 
Door te werken bij de rijksoverheid, blijven we werken aan een beter Nederland en daarom ook aan een diverse en inclusieve rijksoverheid. Op de vacaturesite van de rijksoverheid, werkenvoornederland.nl, wordt invulling gegeven aan deze doelstelling. Nieuw is het verhaal met Kupra Ülgüt: ze werkt als etage-assistent bij het ministerie van SZW.
Lees verhaal met Kupra Ülgut
 
Meer kijken naar het talent
 
Berry van de Wiel werkt als interne begeleider voor Rijkswaterstaat bij team Banenafspraak. Hij zet zich in voor het creëren van banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zelf behoort hij ook tot deze doelgroep. Wat houdt zijn functie precies in en hoe beleeft Berry zijn eerste drie maanden bij de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat?
Lees meer
 
Nieuws
 
Kamerbrief breed offensief om meer mensen met een beperking aan werk te helpen
De minister van SZW liet op 7 september jl. middels een brief aan de Tweede Kamer weten dat het bestaande instrument loonkostensubsidie verbeterd en ingezet moet worden op het brede offensief om tot meer banen te komen. De kern van dit offensief:
  • Verbetering en vereenvoudiging van het bestaande instrument loonkostensubsidie;
  • Werken met loonkostensubsidie moet lonen, ook voor mensen die in deeltijd werken;
  • De matching van werkgevers en werknemers krijgt een extra impuls;
  • De regels rond banenafspraak en quotum moeten eenvoudiger worden (Vereenvoudiging Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten);
  • De Wajongregels worden logischer en stimuleren mensen om te gaan studeren of meer te werken;
  • Beschut werk krijgt een extra impuls.
Team Inclusief blijft de ontwikkeling ten aanzien van de uitwerking van deze maatregelen goed volgen en de komende maanden extra aandacht geven. Hierbij werkt Team Inclusief nauw samen met Binnenwerk en het beleidsteam van DGOO.
Lees meer
 
Digitaal werkbezoek voor minister van BZK
 
Emilie Schreuder van HR Ministerie van BZK informeert Minister van BZK, Kajsa Ollongren, via dit filmpje over de rijksbrede initiatieven op het terrein van instroom van mensen met een arbeidsbeperking bij het Rijk. Het digitale werkbezoek leidt onder andere langs de toetsenbordreinigers van Binnenwerk en de proeftuinen in het kader van social return.
Kijk mee
 
Door banenafspraak weer meer werk voor mensen met beperking
 
Alle werkgevers samen hebben ruimschoots meer banen voor mensen met een arbeidsbeperking gemaakt dan dat is afgesproken. Overheids- en onderwijswerkgevers hebben het aantal banen in een jaar tijd bijna weten te verdubbelen. Tegelijkertijd verwacht het kabinet van hen nog een flinke inhaalslag. 'Goed nieuws voor alle mensen die via de banenafspraak aan het werk zijn gekomen', zegt  staatssecretaris Tamara van Ark van SZW, in een interview met VSO-werkgevers, over de cijfers die zij in juli aan de Tweede Kamer stuurde.
Naar nieuwsbericht op rijksoverheid.nl
 
“Goed voorbeeld doet goed volgen”
Zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk binnen de Rijksoverheid is een doel dat breed gedeeld wordt. Team Inclusief werkt hieraan op individuele basis voor mensen met een arbeidsbeperking. Binnenwerk streeft dit doel na door middel van plaatsingen op groepsbasis. Een nieuwe loot aan deze stam is het Project ‘Maatwerk voor Mensen’. In dit project wordt gezocht naar nieuwe, creatieve mogelijkheden om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden naar werk. Samen met inkoop wordt gekeken naar de mogelijkheden van Social Return.

Meer informatie over de inzet van ‘Social Return-gelden’ om de instroom van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te vergemakkelijken vindt u op www.maatwerkvoormensen.nl.
 
Roelien weet raad
 
Inhuur van mensen uit doelgroepenregister, gevolgen CAO-Rijk voor medewerkers in WML schaal en meer..
 
Roelien Kappert van Team Inclusief bij EC O&P geeft antwoord op veelgestelde vragen over inclusiviteit en alles wat met dat onderwerp samenhangt. Dit keer onder andere aandacht voor de inhuur van mensen uit het doelgroepenregister en de gevolgen van het CAO-Rijk voor de medewerkers in de WML schaal.
Lees meer
Actueel en compleet: de meest gestelde vragen over invulling banenafspraak
 
Kennis en expertise
 
 
Officiële berichten over de Banenafspraak
Officiële berichten over de Banenafspraak, gepubliceerd in de maanden juli t/m september 2018.
- Kamerbrief resultaten banenafspraak eind 2017 (drie-meting)
- Eindrapport onderzoek banenafspraak knelpunten en mogelijkheden overheidssector
- Kamerbrief Resultaten brede onderzoek banenafspraak en stand van zaken wet- en regelgeving
- Onderzoeksrapport banenafspraak in het funderend onderwijs
- Verkenning banen arbeidsbeperkten schoonmaak en catering bij de overheid
- Onderzoek naar de duurzaamheid van de banen voor de banenafspraak
- Onderzoek naar de omvang van de doelgroep banenafspraak in relatie tot de doelstellingen
- Eindrapport effectiviteit no-riskpolis
- Kamerbrief onderzoek effectiviteit no-riskpolis in artikel 29b Ziektewet
- Van sociale werkvoorziening naar Participatiewet
- Kamerbrief rapport SCP "Van sociale werkvoorziening naar participatiewet"

- Kamerbrief resultaten onderzoeken: omvang doelgroep banenafspraak en duurzaamheid van de banen
- Invoeren Participatiewet en afsluiten sociale werkvoorziening heeft baankansen Wsw-doelgroep verminderd
 
 
Meer weten? Kijk op onze website over de dienstverlening van EC O&P.
Dienstverlening EC O&P
Aanmelden voor UPdate Inclusief Rijk
 
 
Wat vindt u van onze nieuwsbrief? 
 
 
 
Colofon
Via deze UPdate Inclusief Rijk van het Expertisecentrum Organisatie & Personeel (EC O&P) houden wij u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. U ontvangt deze nieuwsbrief op het door u opgegeven e-mailadres. Uw persoonsgegevens behandelen wij vertrouwelijk en uitsluitend voor het versturen van de nieuwsbrief. In onze Privacy melding leest u hier meer over. Wilt u de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Meldt u zich dan hier af. De nieuwsbrief wordt ontwikkeld door het Team Inclusief van EC O&P en verschijnt eens in de drie maanden.