In deze e-mail: Best practices en nieuws rondom banenafspraak online versie
Ubr
UPdate Inclusief Rijk
April 2018
De instroom en het behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking is in de komende jaren een van de speerpunten binnen de rijksoverheid. EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak. Via de nieuwsbrief delen wij graag de laatste ontwikkelingen, nieuws en best practices. 
 
Best practices
 
‘Geweldig om medewerkers te zien groeien’ 
 
Met veel plezier en toewijding begeleidt Bas Denie vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in totaal 32 Binnenwerk-medewerkers, verdeeld over 11 ministeries. Eén van de toetsenbordreinigers van het eerste uur is Prem Angnoe. Wat vinden Bas en Prem van hun werk?
>> Lees meer
 
 
Instroom Wajongers bij BZK geslaagd
 
In het kader van het Sociaal Akkoord startte het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) in 2014 met een programma voor twee tranches (‘klasjes’) hoogopgeleide Wajongers. Nu, een kleine vier jaar later, kan met gepaste trots worden gemeld dat van de 24 Wajongers die toen zijn gestart er nog steeds 18 aan het werk zijn bij BZK. Inmiddels hebben zij allen een vaste aanstelling gekregen. BZK is heel blij met deze diversiteit.
>> Lees meer
 
 
Meet and greet bij Rijksvastgoedbedrijf: een ware stoelendans
 
Op 15 februari 2018 organiseerde het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) samen met Team Inclusief een meet en greet voor hoger opgeleide kandidaten met een arbeidsbeperking. Volgens de Wet banenafspraak moet de dienst jaarlijks een aantal mensen met een arbeidsbeperking aannemen. In de vorm van speeddates konden managers en kandidaten met elkaar kennismaken.
>> Lees meer
 
 
‘We hebben besloten het gewoon te doen’
 
Het ministerie van Algemene Zaken (AZ) werkt aan een diverse groep medewerkers. Dat betekent ook dat mensen met een arbeidsbeperking een kans moeten krijgen. Aan het woord: twee collega’s met een arbeidsbeperking én hun begeleiders over hun ervaringen bij AZ.
>> Lees meer
 
Roelien weet raad
 
Wijzigingen in wet- en regelgeving en het ambtenarenrecht
 
In de rubriek ‘Roelien weet raad’ geeft Roelien Kappert van Team Inclusief antwoord op vragen die regelmatig bij het Team binnenkomen. In deze eerste editie reageert zij op vragen over wijzigingen in wet- en regelgeving per 1 januari 2018 en over de toekomstige veranderingen in het ambtenarenrecht.

Daarnaast kunt u hier de Q&A vinden, een verzameling van de binnen het Rijk meest gestelde vragen (inclusief antwoorden) over de invulling van de banenafspraak Sociaal Akkoord 2013.
>> Lees meer
 
Nieuws
 
Nieuwe nieuwsbrief VSO banenafspraak
 
Het Verbond Sectorwerkgevers Overheid (VSO) heeft een vernieuwde nieuwsbrief over de banenafspraak gelanceerd. Een mooi middel om interactie tussen de sectoren te bevorderen en van elkaars ervaringen te leren, zoals VSO schrijft in de introductie bij de eerste editie, die op 14 maart is verschenen. Helaas is er (nog) geen online versie beschikbaar, maar u kunt zich aanmelden als abonnee via het formulier op de startpagina van VSO.
>> Lees meer
 
 
Leren naar vermogen
Vanuit het programmaonderdeel Leren naar Vermogen Banendoelgroep is de Visie op Leren en Ontwikkelen ontwikkeld. Dit heeft geresulteerd in 13 werkgeversbrochures met informatie over verschillende doelgroepen. Ook is er een brochure ontwikkeld over assements voor laag opgeleide medewerkers met een beperking. Daarnaast is het landschap van trainingen en opleidingen Banendoelgroep geïntroduceerd en de Handreiking te operationaliseren Visie op Leren en Ontwikkelen ontwikkeld.
>> Lees meer
Maatwerk voor mensen
Sinds 1 januari 2018 is de aanpak “Maatwerk voor Mensen” (social return) van kracht. Met deze nieuwe aanpak werken Inkoop en P&O nauw samen om in de inkoopcontracten van het Rijk de juiste randvoorwaarden te scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Door het opnemen van randvoorwaarden in de inkoopcontracten wil het Rijk de doelgroep weer aan de slag helpen. Het creëren van maatschappelijk meerwaarde staat hierbij steeds centraal en in deze aanpak is er ruimte voor maatwerk.
>> Lees meer
 
 
Meer jonggehandicapten werken door Participatiewet
 
In de vier grootste gemeenten hebben de onderzoeksbureaus SEO, Panteia en de Vrije Universiteit onderzoek uitgevoerd naar werkgelegenheid voor jonggehandicapten. Zij hebben geconcludeerd dat door de Participatiewet meer jonggehandicapten aan het werk zijn in vergelijking met de doelgroep van de oude Wajong.
>> Lees meer
 
 
Mensen met arbeidsbeperking eenvoudiger aan werk helpen
 
Meer dan de helft van de mensen met een arbeidsbeperking heeft geen werk, terwijl het overgrote deel van hen wel wíl werken. Ook zij willen eigen geld verdienen, erbij horen en zijn waardevol op de werkvloer. Staatssecretaris Tamara van Ark stuurde eind maart een notitie naar de Tweede Kamer waarin zij een uitwerking presenteert van haar voorstel voor invoering van loondispensatie in de Participatiewet. Daarmee wil de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid eraan bijdragen dat op termijn ruim 200.000 mensen met een beperking aan het werk gaan.
>> Lees meer
 
 
Trainingen Inclusief
Ook in 2018 biedt Team Inclusief weer trainingen in het kader van instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking aan. De trainingen zijn voor leidinggevenden en werkbegeleiders. Daarnaast is er een nieuwe training voor medewerkers met een arbeidsbeperking.

Trainingsdagen leidinggevenden: 3 mei, 14 juni, 13 september, 25 oktober, 6 december 2018.
Trainingsdagen werkbegeleiders: 26 april, 7 juni, 6 september, 18 oktober, 29 november 2018.
>> Lees meer
VN-afspraak gehandicapten
Op 14 juli 2016 is het ‘Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap’ in werking getreden. Het Verdrag beoogt een gelijkwaardige deelname van mensen met een handicap of chronische ziekte aan de maatschappij. Minister de Jonge (VWS) heeft hoge ambities ten aanzien van het VN Verdrag handicap. Hij heeft aan de Kamer toegezegd dat hij met de partners bij het implementatieplan gaat werken aan een concretisering van het plan met o.a. streefwaarden. Daarnaast vraagt hij de departementen om het samen te doen.
>> Lees meer
 
 
Beschikbaar: nieuwe versie Kennisdocument
 
In het Kennisdocument Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten zijn o.a. de hoofdlijnen van de banenafspraak en quotumregeling en antwoorden op veelgestelde vragen te vinden.
>> Lees meer
 
 
Kamerbrief contouren loondispensatie Participatiewet
 
Staatssecretaris Van Ark (SZW) heeft met een Kamerbrief de Eerste Kamer geïnformeerd over de contouren, planning en context van de loondispensatie in de Participatiewet. Met deze maatregel wil de regering de loonkostensubsidie in de Participatiewet vervangen door loondispensatie.
>> Lees meer
 
Ter inspiratie
 
De Prokkelweek: een week vol prikkelende ontmoetingen
 
Dit jaar vindt de bekende Prokkelweek plaats van 4 tot en met 9 juni. Een week vol prikkelende ontmoetingen tussen mensen met én zonder een arbeidsbeperking. In het bedrijfsleven, met de buurt en op school. Kortom: overal! Eén week als voorbeeld en inspiratie voor de rest van het jaar: Team Inclusief heeft volop contact met kandidaten die graag stage willen lopen, zowel voor één dag als voor een langere periode.
>> Lees meer
 
 
Functieboek participatiebanen kennissector
 
SoFoKleS, het Sociaal Fonds voor de Kennissector, heeft een aantal functieprofielen gebundeld in het Functieboek Participatiebanen. Hierin kun je lezen welke functies universiteiten en onderzoekinstellingen hebben ontwikkeld voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, inclusief functieomschrijving en activiteiten. Het is waardevol om van elkaars ervaringen te leren, elkaar te inspireren en gezamenlijk kansen te benutten. Eén van die kansen is het delen van geschikte functies voor deze doelgroep.
>> Lees meer
 
Handige links
 
Colofon
UPdate Inclusief Rijk is de nieuwsbrief van Team Inclusief van het Expertisecentrum Organisatie en Personeel (EC O&P). In deze nieuwsbrief ligt de focus op de instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking (banenafspraak). Wilt u de nieuwsbrief liever niet meer ontvangen? Meld u zich dan hier af. De nieuwsbrief wordt in samenwerking met Team Inclusief ontwikkeld door het Team Communicatie van EC O&P en verschijnt vier keer per jaar.