In deze e-mail: nieuws en best practices rondom de banenafspraak online versie  |  afmelden
Ubr
UPdate Inclusief Rijk

Editie 2017 #05
15 september 2017

Beste collega,
De instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking is in de komende jaren een van de speerpunten binnen de rijksoverheid. EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak. We delen graag nieuws en best practices. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor collega’s en werkgevers bij de rijksoverheid.
 
UIT DE PRAKTIJK
 
Expertise over Inclusief gebundeld op één plek
 
EC O&P Team Inclusief is gespecialiseerd in advies en begeleiding en helpt rijksorganisatie, medewerkers en HR-adviseurs graag verder bij vragen. Roelien Kappert en Arjan Nugteren van EC O&P Team Inclusief vertellen hier meer over.
Lees meer
 
Aandacht voor een professionele houding en gedrag op de werkvloer
 
In een workshop krijgen medewerkers met een arbeidsbeperking meer inzicht in alle fasen van een professionele houding en gedragingen op de werkvloer.
Lees meer over de workshop
 
Wajongers kunnen veel meer dan gaten opvullen
 
Henk Neijmans startte bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) een project waarvoor hij op tijdelijke basis drie Wajongers aannam. Vandena Chatterpal was een van hen. Een succesvolle match.
Lees meer
 
NIEUWS
 
Veelgestelde vragen
> invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 (september)
 
Heeft u vragen over eventuele consequenties van de medewerker bijvoorbeeld:
  • bijzondere bijstand;
  • wel of geen kwijtschelding gemeentelijke heffingen en belastingen;
  • voorzieningen als gemeentelijke extra’s voor minimuminkomens als “ooienvaarspas”, Leidse sleutelpas;
  • (gedeeltelijke) kwijtschelding waterschapsbelastingen;
  • ontvangen of te betalen alimentatie;
  • inkomenstoeslagen als zorg-, huur- of kinderopvangtoeslag;
neem dan een kijkje in veelgestelde vragen. Dit passen we continu aan naar de laatste veranderingen en wet- en regelgeving. Lees op het voorblad wat er sinds juni 2017 is gewijzigd.
Lees meer
 
Standaard aantstellingsbrief, contract, checklist
Wilt u goed voorbereid zijn op de start van een medewerker met een arbeidsbeperking? En de collega voorzien van informatie? Dan kunt u gebruik maken van onderstaande formats en de HR-checklist. U kunt de informatie aanvullen met organisatiespecifieke informatie:
•    Aanstellingsbrief
•    Begeleidingscontract
•    Praktische- en personeelszaken
•    Uitnodiging eed en belofte
•    HR-checklist
 
Vind niet zelf het wiel uit, maar kijk in de Toolbox Inclusief
 
Iedereen die wil toewerken naar een inclusieve arbeidsorganisatie kan terecht in de Toolbox Inclusief. Dit veelomvattende instrument biedt praktische informatie over onder meer communicatie, draagvlak, van plan naar praktijk, administratie, subsidies en financiële tegemoetkomingen, borgen van expertise. Roy Bakker, senior adviseur en projectleider Team Inclusief, vertelt.
Lees meer
 
Stichting onbeperkt aan de slag organiseert meet-and-greets
 
Tijdens een meet-and-greet ontmoeten werkgevers en werkzoekenden met een arbeidsbeperking elkaar op een laagdrempelige manier. Bij aanvang stellen de aanwezige werkgevers zich kort voor, zodat werkzoekenden kunnen bepalen met wie ze in gesprek gaan.
Heeft u een takenpakket waarbij u nog op zoek bent naar een collega uit de doelgroep? Wilt u graag een medewerker met een arbeidsbeperking ontmoeten om daarna bijpassende taken te organiseren? Geef u dan op bij EC O&P Team Inclusief en vermeld de datum dat u aan kunt schuiven. Ook kan Team Inclusief ondersteunen als u zelf inhouse een meet-and-greet wilt organiseren.
 
Wat is het voorkeursbeleid?
 
Over voorkeursbeleid doen verschillende verhalen de ronde. Wat is voorkeursbeleid nu volgens de wet? En wat is er toegestaan en wat niet? Dit bestand geeft informatie over de ruimte die de gelijkebehandelingswetgeving biedt voor voorkeursbeleid als het gaat om banen en opleidingsplaatsen (stages, traineeships).
 
Storing UWV doelgroepregister nog niet opgelost
 
In verband met een storing bij het UWV is het doelgroepregister niet digitaal te benaderen. Het UWV geeft aan dat een release van het systeem nodig is. Tot die periode kan via een schriftelijk verzoek gegevens worden opgevraagd. Gebruik hiervoor dit formulier. Voor meer informatie kunt u terecht op de website van het UWV.
 
Wettelijk minimumloon per 1 juli 2017
Per 1 juli zijn de bedragen van het minimumloon veranderd. Op Rijksoverheid.nl vindt u de gewijzigde informatie.
 
AGENDA
Training leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking
14 september 2017
21 november 2017
U leert wat er van u wordt verwacht als leidinggevende, wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt of heeft.
Lees meer
Training begeleiden aan medewerkers met een arbeidsbeperking
20 september 2017
16 november 2017
U leert wat er van u wordt verwacht als begeleider, wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt of heeft.
Lees meer
 
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de doelgroep van de Participatiewet. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Vind hier meer informatie over de Participatiewet.

EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak en verzorgt de kennisfunctie rondom de instroom en behoud medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze nieuwsbrief is een uitgave van EC O&P Team Inclusief en is bedoeld voor collega’s en werkgevers bij de rijksoverheid. Meld u hier aan voor de UPdate Inclusief Rijk.
 
 
Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Contactinformatie
070-7000523
www.ubrijk.nl/ecoenp
contactecop@rijksoverheid.nl
E-mail opties
Uw gegevens
Afmelden
Colofon
U ontvangt deze e-mail als relatie van de rijksoverheid, omdat u klant van ons bent of in het verleden heeft aangegeven onze informatie per e-mail te willen ontvangen. U kunt te allen tijde uw gegevens bijwerken. Wenst u geen e-mails meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.