In deze e-mail: nieuws en best practices rondom de banenafspraak online versie  |  afmelden
Ubr
UPdate Inclusief Rijk
Editie 2017 #04 | 11 juli 2017
Beste collega,
De instroom en behoud van medewerkers met een arbeidsbeperking is in de komende jaren een van de speerpunten binnen de rijksoverheid. EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak. We delen graag nieuws en best practices. Deze nieuwsbrief is bedoeld voor collega’s en werkgevers bij de rijksoverheid, met onder meer: duurzaam inzetbaar door Boris bij cateringorganisatie Paresto, taakstelling banenafspraak 2016 niet gehaald, Europese aanbesteding inhuur medewerkers met een arbeidsbeperking en het werkbezoek van minister Blok aan CJIB.
UIT DE PRAKTIJK
 
DUO beloont zichzelf met bijzondere stagiairs en werkzoekenden
Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) faciliteert stage- en werkplekken voor cursisten met een arbeidsbeperking afkomstig van het REA college in Groningen. Anje Neef, coördinator stages en verantwoordelijke voor de uitvoering van de participatiewet bij DUO, vertelt.
Lees meer
 
Duurzaam inzetbaar door Boris
Paresto, de cateringorganisatie van het ministerie van Defensie, is gestart met het project ‘duurzaam inzetbaar door Boris'. Het project zorgt er aan de ene kant voor dat er leeftijdsbewust wordt omgegaan met oudere medewerkers. Aan de andere kant wordt er gestreefd naar duurzame instroom en inzetbaarheid van medewerkers met een arbeidsbeperking. De enthousiaste projectmanager Gijsbert Kool vertelt.
Lees meer
 
Selecteren zonder vooroordelen
De arbeidsmarkt wordt steeds diverser. Daarnaast worden maatschappelijke problemen complexer. Hoe zorg je dat je bij het Rijk voldoende gekwalificeerd personeel hebt om de opgaven goed te kunnen blijven uitoefenen?
Lees meer
 
NIEUWS
 
Rijksoverheid en KPMG werken samen aan het creëren van maatschappelijke waarde
 
De rijksoverheid en KPMG slaan de handen ineen om jeugd justitiabelen meer perspectief op werk te bieden. Op 4 juli ondertekenden zij hiervoor, in aanwezigheid van minister Blok, hun plan van aanpak.
Lees meer
 
Taakstelling banenafspraak 2016 door overheid en onderwijs niet gehaald
Werkgevers bij de overheid en in het onderwijs creëerden tot op heden 3.600 extra banen voor mensen met een arbeidsbeperking die zijn opgenomen in het doelgroepregister van het UWV. Met dit aantal is de afspraak voor 2016 (6.500 banen) niet gehaald. Dit blijkt uit cijfers die openbaar zijn gemaakt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Op verzoek van het ministerie van SZW bracht het UWV de duurzaamheid, van banen van personen die tot de doelgroep banenafspraak behoren, in kaart. De kamerbrief 'twee-meting banenafspraak' informeert over de resultaten.

In een komende UPdate komen we terug met welke gevolgen dit heeft.
Lees meer
 
Europese aanbesteding inhuur medewerkers met een arbeidsbeperking
 
Op 1 juli 2017 is de Europese aanbesteding voor de inhuur van medewerkers met een arbeidsbeperking uit het doelgroepregister formeel geïmplementeerd. Dit houdt in dat de rijksorganisaties en Defensie conform de nieuwe raamovereenkomsten mensen uit het doelgroepenregister kunnen inhuren. Meer informatie over de aanbesteding leest u op ubrijk.nl.

EC O&P Team Inclusief, UBR|HIS en UBR|Inhuurdesk verzorgen gezamenlijk voorlichtingsbijeenkomsten voor inkopers, managers, HRM-ers en banencoördinatoren. Ze geven uitleg over processen, do's en don'ts bij de inhuur van medewerkers met een arbeidsbeperking. In september staat een bijeenkomst gepland in de regio Utrecht. De datum en locatie volgt in een volgende UPdate.
 
Binnenwerk gaat in 2018 nog meer banen creëren

Het Rijk heeft sinds december vorig jaar, onder de vlag van het programma Binnenwerk, inmiddels 120 banen gecreëerd voor mensen met een arbeidsbeperking. Hier gaan zij in 2018 mee door. Ook heeft Binnenwerk een film gemaakt die laat zien dat het Rijk in staat is om een volwaardige structurele baan te bieden aan mensen met een arbeidsbeperking.
Q&A invulling banenafspraak Sociaal Akkoord 2013 (versie: juni 2017)
In de Q&A leest u een verzameling van veel gestelde vragen met bijbehorende antwoorden. Deze vragen hebben betrekking op de invulling van de banenafspraak Sociaal Akkoord 2013. Zoals:
•    Is het juist dat de voorzieningen die ter beschikking staan voor mensen met een arbeidsbeperking, ook voor andere doelgroepen gelden?
•    Wat is de hoogte van het Wettelijk Minimum Loon met ingang van 1 juli 2017?
EC O&P houdt bij wat er elke keer bijkomt en wijzigt. Dit staat in een Q&A ‘voorblad’ met punten die sinds mei 2017 zijn gewijzigd.
 
Werkbezoek minister Blok aan het CJIB
 
Tijdens het congres ‘Anders kijken verRijkt’ heeft het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) een prijs gewonnen in de vorm van een werkbezoek aan Minister Blok. Het bezoek stond in teken van de onderscheidende aanpak van het CJIB om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een reguliere werkplek te bieden.
Lees meer
 
Prokkelstage
 
Een Prokkelstage is een stage voor een dag voor iemand met een beperking bij een bedrijf of rijksorganisatie. Donderdag 15 juni is uitgeroepen tot Nationale Prokkelstagedag en op deze dag ontving de Nationale Ombudsman dan ook acht prokkelstagiairs en hun begeleiders. Een rondleiding, een praktijkverhaal en veel kennis uitwisselen stond op het programma.
Daarnaast werd er ook op andere dagen tijdens de Prokkelweek van 12 tot en met 17 juni stagegelopen bij andere rijksorganisaties. Dit onder ander bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Lees meer
 
EEN KIJKJE IN DE KEUKEN VAN...
 
Bakkerij Mama met sociaal gezicht
 
Er zijn vele voorbeelden van bedrijven die een manier hebben gevonden om mensen met een beperking of een afstand tot de arbeidsmarkt naar vermogen te laten werken. Bakkerij Mama van Karel Goudsblom in Zwanenburg is daar eentje van. Bekijk het filmpje.
 
AGENDA
Training leidinggeven aan medewerkers met een arbeidsbeperking
14 september 2017
U leert wat er van u wordt verwacht als leidinggevende, wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt of heeft.
Lees meer
Training begeleiden aan medewerkers met een arbeidsbeperking
20 september 2017
U leert wat er van u wordt verwacht als begeleider, wanneer u een medewerker met een arbeidsbeperking in dienst neemt of heeft.
Lees meer
Iedereen die kan werken maar daarbij ondersteuning nodig heeft, valt onder de doelgroep van de Participatiewet. De wet valt onder de verantwoordelijkheid van ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De wet is er om zoveel mogelijk mensen met of zonder arbeidsbeperking werk te laten vinden. Vind hier meer informatie over de Participatiewet.
 
EC O&P ondersteunt werkgevers bij het Rijk om voortvarend aan de slag te gaan met de invulling van de banenafspraak en verzorgt de kennisfunctie rondom de instroom en behoud medewerkers met een arbeidsbeperking. Deze nieuwsbrief is een uitgave van EC O&P Team Inclusief en is bedoeld voor collega’s en werkgevers bij de rijksoverheid. Meld je hier aan voor de UPdate Inclusief Rijk.
 
Colofon Afmelden
U ontvangt deze e-mail als relatie van de rijksoverheid, omdat u klant van ons bent of in het verleden heeft aangegeven onze informatie per e-mail te willen ontvangen. U kunt te allen tijde uw gegevens bijwerken. Wenst u geen e-mails meer te ontvangen, dan kunt u zich hier afmelden. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
 
Bezoekadres
Rijkskantoor Beatrixpark
Wilhelmina van Pruisenweg 52
2595 AN Den Haag
Contactinformatie
070-7000523
www.ubrijk.nl/ecoenp
contactecop@rijksoverheid.nl
E-mail opties
Aanmelden
Doorsturen
Uw gegevens